#bloemetjesplukken

21
aug
2019

De vakantie is bijna voorbij maar het is nog steeds behoorlijk komkommertijd; of eigenlijk, bramentijd. Dat zorgt voor hele leuke nieuwsberichten.

In onze lokale krant las ik het bericht dat er steeds meer zogenaamde ‘wildplukverenigingen’ komen die, je raadt het nooit, in het wild bramen en dergelijke plukken. Er is kennelijk zelfs een wildplukkersgilde én er is een wildplukwijzer die online pluklocaties aangeeft. Geweldig dat mensen zich interesseren voor wat de natuur hen te bieden heeft, maar mijn aandacht werd getrokken omdat in het artikel staat dat Staatsbosbeheer boetes van € 104 geeft aan mensen die meer plukken dan de hoeveelheid die past in een 250-grams champignonbakje.

Mijn juridische hart ging sneller kloppen want het gaat hier over mijn favoriete strafbaarstelling, namelijk: stroperij! Een goede aanleiding om eens te duiken in wat ik vanaf nu ga noemen ‘de wildplukwetgeving’, en dat bleek ingewikkelder dan ik dacht….

Stroperij is strafbaar gesteld in artikel 314 van het wetboek van strafrecht en daar staat de meest bijzondere opsomming die onze wet, of misschien zelfs wel onze taal, rijk is. Lees mee!

“Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.”

Je leest het goed. Hier staat dat als je eikels raapt en meeneemt (eikels zijn boomvruchten) je maximaal een maand cel kan krijgen. Let trouwens op dat je de eigenaar bij het weglopen geen duw geeft. Als je dat expres doet dan is er mogelijk sprake van diefstal met geweld en dan wordt de maximumstraf ineens 10.800% hoger (!!!), namelijk maximaal 9 jaar cel. Het is maar dat je het weet.

De oplettende lezer is het opgevallen dat bloemen niet in het rijtje thuishoren. Daar heeft de wetgever in 1886 goed over nagedacht. De minister zei daarover dat: “bloemen evenwel zijn niet vermeld; zij kunnen niet alleen somtijds van groote waarde zijn, maar dienen ook nimmer tot bevrediging van nooddruft.”  De regering merkte ook nog op dat: “het plukken eener enkele bloem voorziet overigens het minimum en de nooit te missen prudentie van het openbaar Ministerie. Zon iemand eene speciale strafbepaling verlangen voor ’t geval een stalen pen gestolen wordt?”

Als je een bloem plukt is dat dus ‘gewoon’ diefstal en daar staat maximaal vier jaar gevangenisstraf op.

Maar stel dat je een beschermde bloem plukt. Dan heb je mogelijk nog een probleem erbij, want dan pleeg je ook een economisch delict. Als de bloem die je plukt valt onder bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern of anders in ieder geval onder de bijlage onderdeel A bij de Wet natuurbescherming, dan staat daar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op.

Ga je paddenstoelen plukken, dan moet je extra opletten want die kunnen beschermd zijn, maar het kan ook dat de gemeente in de algemene plaatselijke verordening (APV) heeft bepaald dat je ze niet mag plukken, ongeacht welke soort je plukt. Die lokale regels verschillen nogal. In de gemeente De Marne bijvoorbeeld is het alleen verboden om meer dan twee paddenstoel te plukken. In de gemeente Barneveld wordt het ingewikkeld want daar is bij APV verboden om in gebieden van Staatsbosbeheer paddenstoelen te plukken. Het kan dus dat de boswachter je met het voorgeschreven 250-gramsbakje laat doorlopen, maar de gemeentelijke BOA je beboet op grond van de APV. Ook kan je nog steeds worden vervolgd voor diefstal want paddenstoelen staan in niet in het lijstje van stroperij.

Nooit geweten dat buiten plantjes plukken zo gevaarlijk is. Ik denk dat ik mijn bramen toch maar weer bij de supermarkt ga halen.

Michaël Glas