EXPERTISE

Van den Heuvel Advocatuur richt zich voornamelijk op het bestuursrecht en in het bijzonder het sociaal zekerheidsrecht, het strafrecht en het huurrecht. Hieronder vindt u een korte uitleg van alle soorten zaken die wij behandelen.

Mocht u twijfelen of wij u kunnen helpen, dan kunt u ons altijd bellen om direct te horen of wij uw zaak in behandeling kunnen nemen. Kunnen wij u niet helpen, dan hebben wij een groot netwerk en kunnen wij u vrijwel altijd doorverwijzen naar een specialist.


Bestuursrecht

Alle zaken tegen (semi-)overheidsinstanties. De burger heeft het recht om tegen beslissingen van de (lokale) overheid bezwaar te maken. Ons kantoor kan u bijstaan bij het maken van bezwaar. In sommige gevallen wordt u gevraagd om een zienswijze. Ook bij het opstellen van een zienswijze kunnen wij u helpen.

Strafrecht

Het strafrecht is veel in de media en onderwerp van veel maatschappelijke discussie. Toch lijkt het een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor de meeste burgers. Toch kan iedereen te maken krijgen met het strafrecht. Zelfs de meest brave burger kan door omstandigheden ten onrechte worden verdacht van een strafbaar feit wanneer deze op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip is.

Ons kantoor kan u bijstaan in de meest uiteenlopende strafzaken. Wij opereren hierbij uiterst discreet en overleggen alle processtappen zorgvuldig met de cliënt. Gelet op de grote belangen is ons kantoor 24/7 bereikbaar voor dringende strafrechtelijke aangelegenheden. Op de pagina ‘Contact’ kunt u ons noodtelefoonnummer vinden.

Mr. Spoelstra is een bevlogen strafpleiter.

Sociaal zekerheidsrecht

Dit speciale onderdeel van het bestuursrecht richt zich op alle vormen van uitkeringen en toeslagen die de burger kan krijgen van de overheid. De regelgeving omtrent uitkeringen is bijzonder complex en verandert bijna dagelijks. Personen met een uitkering zijn vaak financieel kwetsbaar, waardoor de belangen groot zijn. Het is daarom aan te raden om bij problemen met uw uitkering een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Ons kantoor is hooggespecialiseerd in dit gebied en heeft lange ervaring in procedures tegen alle mogelijke instanties.

Mr. Van den Heuvel behandelt het merendeel van deze zaken. Ook op medisch-juridisch gebied is hij door zijn jarenlange ervaring goed ingevoerd en kan hij op niveau meepraten met de meeste verzekerings -artsen.

Wat uw probleem met uw uitkering of toeslag ook is, wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke procedures.