TARIEVEN

Ons kantoor is er voor iedereen, dus ook voor minder vermogenden. Procederen op basis van een toevoeging is dus vrijwel nooit een probleem! Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt van tevoren met u besproken. Zie voor meer informatie de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zijn er verschillende financiële afspraken mogelijk. De mogelijkheden worden in een persoonlijk gesprek met u besproken.

Het uurtarief van onze advocaten bedraagt € 235,00 per uur, exclusief BTW en 5% kantoorkosten. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.